Ett återvinnande miljökoncept som bygger markstabilitet för svenskt näringsliv.

permatrax black logo

Vi arbetar för era idéer

Vi tar det från början: i känsliga områden där markarbeten utförs, som till exempel vid byggarbetsplatser, vägarbeten och liknande, krävs ofta en grundförstärkning av området och temporära tillfartsvägar för att trygga ett stabilt och säkert markarbete. Det gäller inte minst vid tunga fordonstransporter på känslig mark där en jämn viktfördelning är a och o. 

Dessutom kan markskyddet förhindra skador på maskiner och annan utrustning. Och inte minst viktigt: känslig mark som till exempel gräsytor kan skyddas från onödiga skadeverkningar. Andra exempel är stora, publika utomhus evenemang, events och musikfestivaler – värsta lervällingen är mer regel än undantag efter kraftiga regn.

Ett flexibelt och effektivt skydd är lätthanterliga mattor av återvunnen plast. Och listan på användningsområden av dessa mobila körplattor, är i stort sett obegränsad. 

Vi samarbetar med ett stort antal återvinningsföretag för plast runt om i Europa. Och vi ställer höga krav på våra samarbetspartners. Vårt krav är att produkterna håller hög kvalitet och att det handlar om 100 % återvunnen plast som vidare ska kunna återvinnas.

Vi linjerar vårt och våra affärspartners arbete mot FN:s hållbarhetsmål.

* Mål  9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur
* Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
* Mål 17: genomförande och globalt partnerskap

Plastråvaran är av en sort som många plast producerande företag ser som oanvändbar och dömer ut. Bland annat på grund av att den innehåller orenheter i färgen och att den består av blandade plast typer som många producenter ej kan hantera (vi kallar den ”fulplast”).

Vi gör precis tvärtom. Och det gör vi för att lämna vårt bidrag till att minska klimatpåverkan. Dessutom har vi lyckats få fram en produkt som är ekonomiskt fördelaktig för våra kunder, vilket gör att omsättning och produktutbud ökar år från år.

Plastmattorna installeras och flyttas manuellt. De har en stabil bärighet på upp till 80 ton och en skyddande, tålig yta som klarar tung belastning och industriell påverkan. Vår produktion är av 100 % återvinningsbart material som också rekommenderas av Byggvarubedömningen (referens BVB och RISE). Återställningsarbete, maskinskador och förseningar i arbetet är minimerade, tack vare den enkla hanteringen av dessa plastmattor. De skyddar jordig mark, gräsmattor, asfalt, betong och alla övriga markbaserade underlag. Med egen produktutveckling av 100 % återvunnet och återvinningsbart plastavfall, är vi idag EU:s mest kostnadseffektiva alternativ.

Skandinaviens prisledande producent & leverantör av miljövänliga markskydd
Markskydd i Väst AB
Sisjö Kullegata 8
421 32 Västra Frölunda, Sweden
+46(0)31 309 11 00

Permatrax logo white

Kontakter

Markskydd i Väst AB   
Sisjö Kullegata 8
421 32 Västra Frölunda, Sweden
Org nr: 556852-8383
+46 31 309 11 00
info@markskydd.se