ÅTERVINN PLAST FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Plast ses i media och folkmun som ett skällsord, något som förstör miljön och påverkar både djur- och människors hälsa. I Skandinavien hamnar dock en mycket liten del i miljön genom nedskräpning och slitage. Ca 40% av den förbrukade plasten går till materialåtervinning för att bli till nya produkter. Resten av energin återvinns till el och fjärrvärme.

Plast är ett resurseffektivt material som gör nytta i samhället, till exempel i förpackningar för att minska mat svinn, för producera lättare bilar och andra transportmedel eller för att skapa energisnålare hus.

Plasten kommer i många former och med varierande egenskaper. En del plaster är formbara och mjuka medan andra är hårda och extremt slagtåliga. Med rätt egenskaper kan plast produkter stå ute i flera år och utsättas för starka kemikalier. Den kan användas i motorer vid heta miljöer eller smälta vid låga temperaturer. Plast är mångfasetterat och och kan lätt formas till komplexa former.

PLAST TILLVERKAS PÅ TRE OLIKA SÄTT:

  • Fossila råvaror: Råolja och naturgas
  • Förnybara råvaror: Återvunnet, koldioxid
  • Biobaserade råvaror: sockerrör, majs, potatis, skog och alger

Branschen är under ständig utveckling, IKEM förutspår att på sikt kommer allt fler plaster att tillverkas av återvunnen eller biobaserad plast.

VÅRT MILJÖARBETE

Vi på Markskydd i Väst AB vill bidra till en ökad materialåtervinning och starkare cirkulära flöden för plast. Vårt mål är att öka andelen ”fulplast” som annars går till förbränning som råvara till våra produkter. Tillsammans med RI.SE jobbar vi på att förbättra våra metoder och användning av den återvunna plasten till att skapa än bättre processer i framställningen samt användandet av plasten som annars går till el och fjärrvärme.

Vi ställer höga krav på de producenter som anlitas. Dels krävs att produkterna håller hög kvalitet och dels att det handlar om 100 % återvunnen råvara och dessutom att plasten skall kunna återvinnas på nytt.

Våra produkter har ett krav att vara av 100% återvunna, där vi jobbar mot att uppnå samma siffra gällande återvinningsbar. 2021 är alla våra LDPE baserade produkter både av återvunnen plast och till fullo samt återvinningsbara.

För att bättre stödja arbetet i att återanvända plast fullt ut, arbetar vi på Markskydd i Väst med att bygga ett digitaliserat system där återvinningen står i fokus. Vi ämnar stödja inte enbart vårt interna arbete utan även kunder och leverantörer i deras arbete med ett hållbart samhälle. Följ en del av vårt arbete via våra miljöberäkningar.

KÄLLOR: Plasternas roll i samhället (2019) IKEM

Hållbarhet

Alla våra plastprodukter är tillverkade för att uppfylla de tuffaste utsläpps bestämmelserna i världen. Att arbeta nära våra leverantörer för att uppfylla våra egna strikta höga krav gör det enkelt för kundernas projekt.

Vi använder endast 100 % återvunnen plast, och säkerställer att det inte finns några föroreningar som står i konflikt med REACH, kandidatlistan eller som är listade i BASTAs * behörighets kriterier, i vår plast.

Var dem är gjorda

Våra tillverkningsanläggningar tillverkar ett komplett sortiment av kärnmaterial av högsta kvalitet för att förbättra både stabiliteten och utseendet på de färdiga produkterna.

Vi använder bara europeiska tillverkningsanläggningar som vi har ett mycket nära samarbete med, och ligger i framkant när det gäller att använda den plast som ingen annan vill ha.

Permatrax logo white

Kontakter

Markskydd i Väst AB   
Sisjö Kullegata 8
421 32 Västra Frölunda, Sweden
Org nr: 556852-8383
+46 31 309 11 00
info@markskydd.se